star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo


Thông báo nhận tiền học bổng sinh viên


Phòng Công tác Sinh viên đã công bố một số quyết định học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho sinh viên

Xem thêm

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp


Khoa Điện – Điện Tử tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Đại học Tháng 12 năm 2020 vào lúc 7h30 ngày 16.01.2021 tại hội trường 713 – Số 03 Quang Trung.

Xem thêm