star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trường Công nghệ - Đại học Duy Tân

Văn phòng

P104 D, 120 Hoàng Minh Thảo, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại

(+84) 236.3827111 ex. 503

Hot line

(+84) 935551869/974451806

Email

truongcongnghe@duytan.edu.vn

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!