star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sự kiện


Hội thảo đổi mới Phương pháp giảng dạy trường Công nghệ lần I, năm 2024


Hội thảo đổi mới Phương pháp giảng dạy trường Công nghệ lần I, năm 2024; chủ đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học trong bối cảnh CMCN 4.0” - "Adapting Engineering Educations to Industry 4.0 Vision" Thời gian: 8h00 ngày 10/7/2024, Địa điểm: Phòng họp 03, tầng 6, Số 03, Quang Trung, TP. Đà Nẵng.

Xem thêm

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần IV, 2024


Sáng ngày 14/4/2024 tại tòa nhà F - cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, trường Công nghệ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị SVNCKH, tham gia Hội nghị là có 21 báo cáo ở 4 tiểu ban, 22 sản phẩm tham gia triển lãm; gần 100 sinh viên trường Công nghệ tham dự.

Xem thêm

Chương trình Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Công nghệ lần 4, năm 2024


Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Công nghệ lần 4, năm 2024 Địa điểm: P211 tòa nhà F, 120 Hoàng Minh Thảo, TP Đà Nẵng.

Xem thêm