Giới thiệu

Trường đào tạo Công nghệ (gọi tắt là Trường Công nghệ) ra đời dựa trên sự hợp nhất 5 khoa và 3 trung tâm...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Gương mặt “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và “Sao Tháng Giêng”

Tháng Giêng 11, 2022
Đều là sinh viên Khoa Y - Đại học Duy Tân, các bạn Nguyễn Thanh An và Trần Đắc Diên (cùng K24) đã được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương...

Công bố

 • Smart PDM: A Novel Smart Meter for Design measurement and Data collection for Smart Grid's - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • A Novel Secure Protocol for Mobile Edge Computing applied DownlinkNOMA - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • On Performance of Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Wireless Sensor Networks - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • Sensor Fault Diagnosis for Impedance Monitoring Using a Piezoelectric-Based Smart Interface Technique - 2020,
  Thạc sĩLâm Quốc Nguyễn
 • A success history-based adaptive differential evolution optimized support vector regression for estimating plastic viscosity of fresh concrete - 2019,
  Thạc sĩLâm Quốc Nguyễn

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.