Giới thiệu

Trường đào tạo Công nghệ (gọi tắt là Trường Công nghệ) ra đời dựa trên sự hợp nhất 5 khoa và 3 trung tâm...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa: Ngành học của sự sáng tạo

Tháng Tư 10, 2021
Cùng với sự 'lên ngôi' của công nghệ, giải trí, truyền thông và quảng cáo, Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện đã trở thành những ngành học...

Công bố

 • Smart PDM: A Novel Smart Meter for Design measurement and Data collection for Smart Grid's - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • A Novel Secure Protocol for Mobile Edge Computing applied DownlinkNOMA - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • On Performance of Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Wireless Sensor Networks - 2020,
  Tiến SĩBình Đắc Hà
 • Sensor Fault Diagnosis for Impedance Monitoring Using a Piezoelectric-Based Smart Interface Technique - 2020,
  Thạc sĩLâm Quốc Nguyễn
 • A success history-based adaptive differential evolution optimized support vector regression for estimating plastic viscosity of fresh concrete - 2019,
  Thạc sĩLâm Quốc Nguyễn

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.