star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 7480103

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Văn, Vẽ

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Văn, Ngoại ngữ

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Văn, Vẽ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN