star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Xây dựng

Xây dựng cầu đường

Mã ngành: 7580205 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Mã ngành: 7580201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...

Công nghệ Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 7510102 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý,...

Quản lý và Vận hành Toà nhà

Mã ngành: 7510102 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa     2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....