star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường

Ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường - ĐH Duy Tân được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tế. Luôn được cập nhật từ việc tham khảo chương trình đào tạo của các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước & được điều chỉnh kịp thời sau mỗi khoá đào tạo để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường - ĐH Duy Tân ra đời vào năm 2016. Cho đến nay, đã có hơn 500 Cử nhân Quản lý Môi trường tốt nghiệp, đóng góp vào nguồn nhân lực cho ngành môi trường ở Tp. Đà Nẵng, các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Sinh viên Khoa Môi trường & Công nghệ Hóa - ĐH Duy Tân đang thực hành tại phòng thí nghiệm 

Với 134 tín chỉ, được bố trí trong 8 học kỳ nhưng sinh viên có thể nhận bằng Cử nhân sớm chỉ với 3,5 năm học tại trường. Với lượng kiến thức được cung cấp, sinh viên có thể bắt đầu công việc của Cử nhân môi trường ngay khi tốt nghiệp. Có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành liên quan trong vòng 12-18 tháng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có các kỹ năng cơ bản: Thực hiện các công việc của một Cử nhân môi trường (vận hành hệ thống xử lý chất thải; quản lý và giám sát việc thực hiện các chính sách, luật và các quy định về môi trường; xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, khắc phục & giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm môi trường); Có khả năng làm việc độc lập, nhóm; đọc tài liệu tiếng anh; kỹ năng vi tính văn phòng, Có khả năng học lên cao. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường, Phòng Tài Nguyên và Môi trường), Công ty tư vấn môi trường , Ban Quản lý các KCN, doanh nghiệp... Ngoài ra sinh viên có thể tự thành lập doanh nghiệp hoạt động độc lập trong lĩnh vực môi trường.