star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công nghệ Quản lý Xây dựng

Công nghệ Quản lý Xây dựng là chuyên ngành đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến công tác tư vấn, quản lý, thẩm định dự án,... trong các công ty hay tổ chức về ngành xây dựng.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Quản lý Xây dựng, Quản lý Dự án, Kỹ thuật Xây dựng tại các trường Đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, chương trình được tham vấn từ các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực, các chuyên gia kinh nghiệm lâu năm đang làm công tác quản lý dự án xây dựng. Nội dung đào tạo vừa gắn với thực tiễn, thực tế, với xu hướng vận hành, quản lý của các dự án và xu hướng phát triển của công nghệ 4.0.

Chương trình tập trung đào tạo ở các lĩnh vực: Mô hình thông tin công trình BIM; Quản Lý  Hồ Sơ và Hợp đồng Xây dựngQuản lý vận hành và Bảo trì công trình Xây dựngĐấu thầu trong xây dựng

Người học có thể hoàn thành chương trình cử nhân Quản lý Xây dựng trong thời hạn 4 năm học.