star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Điện tử Viễn thông

Chương trình học được thiết kế theo hướng lấy người học làm trọng tâm, sinh viên sẽ có kỹ năng lập trình, thử nghiệm, vận hành các hệ thống, thiết bị cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Điện – Điện tử và các lĩnh vực liên quan, khả năng làm việc hiệu quả trong các các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong công việc và đời sống.

Phòng Thí nghiệm Vi xử lý/Vi điều khiển được dùng để thực hiện phân tích, thiết kế vi mạch điện tử (IC), từ khâu thiết kế logic đến khâu thiết kế mức transistor

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật sau mỗi khoá đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Với 149 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường. Ngoài ra, sinh viên có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc tham gia chương trình học bằng 2 ngay tại Đại học Duy Tân.