star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật ứng dụng

Kiến trúc Nội thất

Mã ngành: 7580103

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Vẽ

2. Toán, Văn, Vẽ

3.Toán, Anh, Vẽ

4. Toán, Địa, Vẽ

1. Toán, Lý, Vẽ

2. Toán, Văn, Vẽ

3.Toán, KHTN, Vẽ

4. Toán, KHXH, Vẽ