star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Môi trường và Khoa học tự nhiên

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, KHTN

4. Toán, Hóa, Sinh