star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng là một trong những ngành đào tạo Đại học được thành lập sớm. Bắt đầu từ 1999, trải qua gần 20 năm phát triển, đến nay đã có gần 5000 Kỹ sư tốt nghiệp, nhiều Cựu sinh viên của trường đại học Duy Tân hiện giữ các trọng trách lớn trong các đơn vị Thi công, Tư Vấn thiết kế, Quản lý của Nhà nước.


Nhân lực ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng những năm gần đây được quan tâm và chú trọng phát triển