star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật điện là ngành học đào tạo nguồn nhân lực thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện và truyền tải điện, đặc biệt là các nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện từ rác thải. Chương trình đào tạo là sự giao thoa giữa Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực năng lượng và môi trường là một trong 4 lĩnh vực thuộc Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa được Thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 16/12/2020. Đà Nẵng là một thành phố du lịch sẽ ưu tiên phát triển lĩnh vực này.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng áp dụng vào thực tế. Đặc biệt, chương trình đào tạo được tham khảo từ những trường đại học hàng đầu Việt Nam như:  Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội,  Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên vừa đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn sâu, vừa cung cấp được những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Mô hình động cơ không đồng bộ và biến tần SIEMENS giảng dạy cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện

Với 154 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường.

Với khối lượng thực hành thực tập được thiết kế 34 tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu công việc của kỹ sư Điện - Điện tử ngay khi tốt nghiệp. Có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành Điện Điện tử trong vòng 12-18 tháng.