star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kiến trúc công trình

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiến trúc Công trình đã khẳng định được vị thế ở Việt Nam qua rất nhiều các thành tích của sinh viên như: Loa Thành, Festival, Kiến trúc xanh,…
Đặc biệt, trường Đại học Duy Tân vừa vinh dự tổ chức thành công Festival SV kiến trúc lần thứ 12 ngày 08/12-10/12/2020.

Chương trình được thiết kế riêng với sự tham khảo các chương trình của các trường hàng đầu trong nước về đào tạo KTS như: ĐH Xây dựng (Hà Nội), ĐH Kiến trúc TP.HCM; đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa đào tạo từ các trường nổi tiếng trên thế giới như: Cal Poly (Mỹ), SP (Singapore).

Trường Đại học Duy Tân tổ chức thành công Festival Kiến Trúc toàn quốc năm 2020

Sinh viên theo học chuyên ngành Kiến trúc Công trình tại Đại học Duy Tân sẽ được “lấp đầy” các kiến thức về thiết kế công trình từ quy mô nhỏ đến lớn, từ đơn giản tới phức tạp, từ thiết kế ý tưởng đến tích hợp kết cấu, kỹ thuật, vật liệu,... Trong suốt quá trình học, sinh viên sẽ được thực hiện các Đồ án Thiết kế nhanh, Đồ án Quy hoạch, Đồ án Công nghiệp… với sự hướng dẫn của các Tiến sĩ, Thạc sĩ đã tốt nghiệp từ nhiều nước có nền giáo dục phát triển trở về luôn tâm huyết trong giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho sinh viên Duy Tân. 

Với đặc thù học qua thực hành, thực tế (learning by doing) khoa rất chú trọng đến việc hợp tác với doanh nghiệp, đưa SV tới doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp đến với SV. Kết quả là tỉ lệ sinh viên có việc làm của ngành rất cao (trên 90% sau 6 tháng tốt nghiệp). Đặc biệt, rất nhiều sinh viên có việc làm ngay cả khi chưa tốt nghiệp.