star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Chương trình đào tạo được tham khảo từ những trường đại học hàng đầu Việt Nam như: Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội và các Trường đại học uy tín của Mỹ, vừa đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn sâu, vừa cung cấp được những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô sẽ được thực hành trong xưởng Cơ khí - Điện tử với nhiều thiết bị hiện đại

Với 156 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường. Với khối lượng thực hành thực tập được thiết kế 34 tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu công việc của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô ngay khi tốt nghiệp. Có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành Điện Điện tử trong vòng 12-18 tháng.

Các chương trình đào tạo tham khảo:

1) Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh,

2) Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 

3) Trường Đại học bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh vào đặc điểm chú trọng thực hành, tăng cường kỹ năng thực tế của sinh viên, được thực hành với các thiết bị, máy móc hiện đại, vì vậy sinh viên có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.