star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Xây dựng Cầu đường

Trường Đại Học Duy Tân được Bộ GD và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo Kỹ sư Cầu đường từ năm 2000. Trải qua hơn 20 năm đào tạo, các thế hệ sinh viên tốt nghiệp đã từng bước khẳng định chất lượng đào tạo thông qua sự tín nhiệm cao của thị trường lao động, Đại học Duy Tân đã trở thành một địa chỉ tin cậy của các đơn vị tuyển dụng.

Sự nỗ lực học tập của các thế hệ sinh viên đã thể hiện qua thành tích đạt được ở các giải thưởng học thuật có uy tín như Olympic Cơ học Toàn quốc, Olympic Toán, Vật lý toàn quốc, Giải thưởng Loa Thành - Đồ án Tốt nghiệp suất sắc nhất ngành Kiến trúc, Xây dựng (4 giải nhì, 9 giải ba, 01 giải khuyến khích), cuôc thi Kết cấu chống động đất (IDEERS) tại Đài Loan (vô địch, giải ba). Đến nay đã cung cấp cho thị trường lao động hơn 2000 kỹ sư cầu đường, trong đó có nhiều cựu sinh viên đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sinh viên Hồ Phụng Hoàn bảo vệ đồ án tốt nghiệp với đề tài “Cầu Sông Hiếu”

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các bài toán thực tế, tham khảo các chương trình đào tạo của các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước, điều chỉnh kịp thời sau mỗi khoá đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Với 155 tín chỉ, được bố trí trong 9 học kỳ, sinh viên có thể nhận bằng Kỹ sư sớm chỉ với 4 năm học tại trường. Với khối lượng thực hành thực tập được thiết kế 35 tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu công việc của kỹ sư cầu đường ngay khi tốt nghiệp. Có thể học tiếp ở bậc học cao hơn hoặc bổ sung kiến thức để nhận bằng học thứ 2 của khối ngành Xây dựng công trình trong vòng 12-18 tháng.

Đồ án “Cầu Sông Hiếu” - Sinh viên Hồ Phụng Hoàn giành giải Nhì Loa Thành 2018