star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kiến trúc nội thất

Nhu cầu tuyển dụng KTS Nội thất đang ngày càng cao của thị trường ĐN nói riêng và cả nước nói chung, Trường Đại học Duy Tân cũng là một trong những đơn vị đầu tiên đào tạo KTS Nội thất trên địa bàn miền Trung. Đặc biệt, trường Duy Tân vừa vinh dự tổ chức thành công Festival SV kiến trúc lần thứ 12 gây tiếng vang rất lớn trong cả nước.

Sinh viên khoa Kiến trúc trong một tiết thực hành ngoài trời

Chương trình được thiết kế riêng với sự tham khảo các chương trình của các trường hàng đầu trong nước về đào tạo KTS Nội thất như: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội; đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa đào tạo từ các trường nổi tiếng trên thế giới như: Cal Poly (Mỹ), SP (Singapore),...

Với đặc thù học qua thực hành, thực tế (learning by doing), chú trọng đến việc hợp tác với doanh nghiệp: đưa sinh viên tới doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp đến với sinh viên. Mô hình giảng dạy - học tập theo dự án Project-Based Learning (PBL) giúp sinh viên tiếp cận với thực tế ngay trong quá trình học tập tại trường.