star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế Thời trang

Mã ngành: 7210404
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Văn, Vẽ

3. Văn, Toán, Hoá

4. Văn, Toán, Ngoại ngữ

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, KHTN, Văn

3. Toán, Văn, Vẽ

4. Văn, Toán, Ngoại ngữ