star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản lý Tài nguyên Du lịch

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên Du lịch ra đời, nhằm hướng đến một ngành du lịch, dịch vụ bền vững, đem lại giá trị không những cho du lịch mà còn cho cộng đồng. Chương trình này cung cấp cho người học tất cả các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để quản lý và khai thác và sử dụng một cách bền vững các tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, bao gồm các cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc, các giá trị văn hóa truyền thống,…

ngành quản lý tài nguyên du lịch

Người học có thể hoàn thành 140 tín chỉ của chương trình đào tạo trong thời gian 3.5-4 năm học tại trường.