star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học Duy Tân hợp tác với Samsung đón đầu phát triển công nghệ


Tập đoàn Samsung và Đại học Duy Tân đã có nhiều buổi làm việc tại trụ sở của Samsung tại Hàn Quốc hoặc ngay ở ĐH Duy Tân tại Việt Nam để trao đổi và ký biên bản ghi nhớ hợp tác từ những tháng đầu năm 2023.

🎉Đây là hoạt động nhằm hướng đến việc cùng nhau hợp tác để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện - Điện tử của Tập đoàn Samsung và Đại Học Duy Tân.

🎉Ngày 23.5.2023 tới đây, Tập đoàn Samsung và ĐH Duy Tân sẽ chính thức ký kết hợp tác cùng triển khai chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) - Chương trình giáo dục Công nghệ thông tin và Truyền thông toàn cầu.

✨Samsung Innovation Campus là một chương trình giáo dục Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ, được triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

✨Chương trình này cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên từ 14-24 tuổi, bao gồm:

- Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT),

- Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI),

- Dữ liệu lớn (Big Data),

- Kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming).

Đây cũng là cơ hội lớn cho Trường Công Nghệ, đặc biệt là khoa Điện-Điện Tử cso cơ hội hợp tác và làm việc cùng với một "gã khổng lồ".

Chi tiết xem link đính kèm: 

https://thanhnien.vn/dh-duy-tan-hop-tac-voi-samsung-don-dau-phat-trien-cong-nghe-185230522205937847.htm?fbclid=IwAR1KUVmHgt3dMJcbk72jDygNtTFD89Lsr9AmxBxG3jp4uTnQTWAtsp5K23g