star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

HỌC BỔNG "VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI” CÁC NGÀNH THUỘC TRƯỜNG CÔNG NGHỆ


Chương trình chiến lược mũi nhọn của Trường Công Nghệ - Đại Học Duy Tân nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho mùa tuyển
sinh năm 2023:
- Học bổng 30% học phí trong suốt quá trình học
- Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế
- Cơ hội việc làm rộng mở ngay trên ghế nhà trường
- Được định hướng nghề nghiệp bởi các chuyên gia đầu ngành
- Học bổng này cho một số khối ngành thôi, các bạn đăng ký sớm được ưu tiên nhận học bổng sớm nha.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG NGÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG bao gồm
- Kiến trúc: Kiến trúc công trình, Kiến trúc nội thất
- Xây dựng: Xây dựng dân dụng & công nghiệp, xây dựng cầu đường, công nghệ
Quản lý xây dựng
- Môi trường: Quản lý tài nguyên môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Công nghệ sinh học
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng đọc theo link này: 

https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Page/Home.aspx