star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hội nghị khoa học Trường Công Nghệ lần thứ 3


Hội nghị khoa học về công nghệ cho tương lai - The Conference on Technologies for the Future (CTF) do Trường Công nghệ chủ trì được tổ chức định kỳ hàng năm với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các nhà nghiên cứu, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ dự kiến được tổ chức vào ngày 4/11/2023 tại Trường Công nghệ, Đại học Duy Tân. Các bài báo chất lượng sễ được phản biện để đăng vào Tạp chí Khoa học Công nghê ̣ Trường Đại học Duy Tân (ISSN: 1859-4905) chuyên đề kỹ thuật công nghệ. 

Các chủ đề chính của Hội nghị
1. Điện, Điện tử viễn thông, Máy tính lượng tử, Y sinh Mạng điện thông minh; Mạng đo lường và điều khiển, Hệ thống điều khiển nhúng; Phát triển Vi xử lý, SoC, DSP, FPGA, ASIC; Mạng cảm biến và Ad Hoc; Bảo mật hệ thống thông tin truyền thông; Xử lý tín hiệu truyền thông; Lý thuyết thông tin; Mạng truyền thông không dây: truyền thông hợp tác, vô tuyến nhận thức; Hệ thống thông tin vệ tinh; Mạng máy tính; Máy tính lượng tử; Điện tử y sinh.
2. Cơ khí, Tự động hóa, Robotics, Cơ khí chế tạo máy, động lực, cơ khí nông lâm nghiệp, cơ điện tử, kỹ thuật vật liệu cơ khí, kỹ thuật nhiệt năng lượng; Mô hình hoá và điều khiển robot; Điều khiển thông minh, hệ mờ, hệ chuyên gia, mạng nơ ron, giải thuật di truyền; Thiết kế và ứng dụng các dây truyền tự động hóa công nghiệp; Thiết bị bay không người lái, Ô tô tự hành.
3. Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Khoa học tự nhiên
Kỹ thuật & công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng, kiểm định công trình; Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thông, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mô trường đô thị, phát triển đô thị; Giám sát, Phân tích, Xử lý môi trường; Thiết kế đồ họa và Thời trang. 

Quy cách gửi bài Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng mới được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của của Hội nghị CTF 2023.
Quy cách viết bài tham khảo ở file đính kèm cùng Thông báo này.
Bài báo được nộp trước ngày 30/9/2023

PPAH