star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sinh viên CNTT Trường Đại học Duy Tân dành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ - Innovation Tech Challenge 2023 do tập đoàn Samsung tổ chức.


🎉🎉 Chúc mừng sinh viên CNTT Trường Đại học Duy Tân dành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ - Innovation Tech Challenge 2023 do tập đoàn Samsung tổ chức. 🎉🎉

⚡️Cùng với giải Nhất, sinh viên Đại học Duy Tân cũng giành luôn giải Nhì của cuộc thi.

⚡️Tại lễ trao giải cuộc thi này, Samsung Việt Nam cũng tổng kết chương trình Samsung Innovation Campus 2023. Sinh viên Nguyễn Vĩnh Huy (ngành Khoa học máy tính, Trường Khoa học máy tính) được trao học bổng Sinh viên xuất sắc. Sinh viên Vĩnh Huy cũng đã được Samsung RD tiếp nhận làm việc chính thức. Tiến sĩ Lê Thanh Long, Trưởng khoa Khoa học Máy tính, Trường KHMT được trao giải Giảng viên xuất sắc Samsung 2023.

#SamsungInnovationCampus2023 #DTUers #DuyTanUniversity #SinhvienCongNgheThongTin #DaihocDuyTan

ppah