star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trường Công nghệ Đại học (ĐH) Duy Tân: Cung cấp cho thị trường lao động gần 10.000 kỹ sư


Trường Công nghệ Đại học (ĐH) Duy Tân: Cung cấp cho thị trường lao động gần 10.000 kỹ sư

Năm 2023, lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ ĐH Duy Tân Thuộc Top 251-300 Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE); Top 326 Thế giới theo QS Ranking về Lĩnh vực/Ngành nghề; Khối ngành Điện- Điện tử đạt kiểm định ABET của Mỹ...

Chi tiết vui lòng xem link đính kèm./.

Chi tiết tại: https://thanhnien.vn/truong-cong-nghe-dh-duy-tan-cung-cap...

ppah