star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Xếp hạng đại học Việt Nam 2023 (theo THE)


Thật vui mừng và tự hào khi Đại HỌc Duy Tân được xếp hạng thứ 106 theo bảng xếp hạng đại học Châu Á 2023 (theo THE).

Thông tin chi tiết đọc link đính kèm:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/regional-ranking?fbclid=IwAR29NPxCqt2Frw--_u7NHLcbAsf2jqEiAjbM30lJCY-7UuNWHccooi3FsbE#!/length/25/locations/VNM/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ppah